Vayam – annual blitz 2016

Dear friends, well-wishers, donors, A warm sweet til-gud and wishes of the New Year! Here is the annual brief report of Vayam’s activities, initiatives, and innovations in 2016. Gram Lakshmi – empowering women in governance Women have taken over as Sarpanch (president) and as members of Gram Panchayat (village government) in many villages thanks to […]

2016तील नवोन्मेष – वयम् वार्षिक वारी

सप्रेम नमस्कार 2016 हे नववे वर्षही नवोन्मेषाचे (म्हणजे innovationचे) ठरले. सादर आहे वार्षिक आतषबाजी… ‘ग्राम लक्ष्मी’ – महिला सरपंच प्रशिक्षण आरक्षणामुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणात ग्राम पंचायतीत सदस्य होण्याची आणि सरपंच होण्याचीही संधी मिळाली. या संधीसोबतच आव्हानेही आली. घरच्या आणि गावच्या पुरूषांचा दबाव, चेष्टा, विरोध या साऱ्याला तोंड देऊन ग्राम पंचायत चालवायची. पण त्या कामाचा अनुभवही […]